Bemutatkozás:

Zoidberg Com Kft. iPhoneservice.hu szerviz üzletágának célja, hogy kínálatában elérhetőek legyenek mindenkor azok a magas technológiai színvonalat képviselő hardver és szoftver eszközök, amelyeknek segítségével a piac minden szereplőjének szakszerű segítséget  tud nyújtani az iPhone és iPad készülékek garancián túli, garancián kívül eső és a garanciális, de a hosszú garanciális javítást megvárni nem kívánó ügyfelek részére. Szerviz üzletágunk egyértelmű célja iPhone és iPad készülékek Budapesten és az ország egész területén, azonos szakmai és minőségi színvonalon történő szakszerű javítása, karbantartása.

Folyamatosan (felül)vizsgáljuk a piacon jelenlévő és újonnan megjelenő szervizeket és igény szerint további gyártóktól szerzünk képesítést és jogosultságot az általuk gyártott eszközök javításához A szakmai színvonalat a gyártók által kiképzett szakemberek szaktudása, és a vezetők többéves szervizes tapasztalata garantálja.

A cég jelenleg az Apple vállalat, termékeit javítja:

 

Zoidberg Com Kft. iPhoneservice.hu kereskedelmi üzletága  kapcsolatban áll több, Budapesten jelen lévő, mobiltelefon nagykereskedéssel, mind a kisebb, helyi szinten tevékenykedő kereskedő Partnerekkel. A  szerviz üzletágunk legnagyobb partnerei a Mobilephone.hu Kft. a Bencsó-Mobile Kft és a Bourbon 2005 Biztosítási alkusz Kft. Az általuk értékesített vagy kezelésükben álló iPhone és iPad készülékek szervizelésének döntő részét a Zoidberg Com Kft. iphoneservice.hu végzi. (További partnerek jelentkezését várjuk, akik a kereskedelmi tevékenységükhöz kapcsolható szerviztevékenységgel nem kívánnak foglalkozni.)

 

Vevőpartnereink iránti elkötelezettségünk az alábbiakat foglalja magába:

 • Képzett telefonos tanácsadás a felhasználó készülékkel kapcsolatos kérdéseinek, kívánalmainak megválaszolására.
 • A készülékekhez szükséges kiegészítő- és tartozékok rugalmas szállítása.
 • Megelőző karbantartási tevékenység, a készülék állásidejének minimalizálása.
 • A leggyakrabban használt alkatrészek készletezése a szerviz technikusoknál.
 • Rugalmas reagálási idők, pontos és megfelelő időben történő számlázás.
 • Teljes készülékparkokra, vagy akár egyedi készülékekre vonatkozó gazdaságos karbantartási és szerviz konstrukciók.
 • A javítási, karbantartási szolgáltatásokon kívül, külön figyelmet fordítunk a technikai tanácsadásra, telefonos segítségnyújtásra.
 • Rugalmas, „ügyfél orientált” megoldások, speciális igények kielégítésére (pl.: hétvégi ügyeletek, különleges rendelkezésre állások).

 

Műszaki és technikai felkészültségünket bizonyítják az alábbiak:

 • Folyamatosan rendelkezésre álló, és megújuló alkatrészbázis fenntartása, az azonnali hibaelhárítás biztosítása érdekében.
 • A teljes szerviztevékenység szoftveresen támogatott rendszeren alapszik, amelynek segítségével diszpécsereink a lehető legoptimálisabban szervezik technikusaink napi munkáját.
 • Képzett szerviz technikusaink teljes szervizdokumentációval és a munkavégzéshez szükséges minőségi eszközökkel rendelkeznek. Folyamatos belső szakmai és egyéb kommunikációs jellegű képzéseken vesznek részt, biztosítva ezzel naprakész tudásukat.

 

Szerviz szolgáltatás feltételei:

1. A Munkalap egyben átvételi elismervényként szolgál a rajta feltüntetett eszközök vonatkozásában, az ott megjelölt kivételekkel. Ezért kérjük, minden estben ellenőrizze a Munkalap “tartozékok” mezőjét, mert a bejegyzések vonatkozásában történt tévedésekért és elírásokért felelősséget nem vállalunk.

2. A Megrendelő köteles minél pontosabb hibaleírást adni. A pontatlan, vagy valótlan hibaleírásokból eredő késedelem következményeit, valamint az ennek esetleges költségeit a Megrendelő viseli. Amennyiben a készülék javítható, a Megrendelő jogosult eldönteni, hogy kéri-e a javítást és viseli ennek költségét abban az esetben is ha, a javítás műszakilag lehetséges, de nem gazdaságos.

3. A javítás során a Szolgáltató dönt arról, hogy a javításnak milyen módját választja. A javítási árajánlat közlése során munkatársunk a várható elkészülési határidőről is tájékoztatja a Megrendelőt, ez azonban tájékoztató jellegű, nem bír kötelező erővel, indokolt esetben Szolgáltató jogosult azt meghosszabbítani. Általános esetben a vállalási határidő 5 munkanap.

4. A készüléken lévő szoftverekért, adatokért (az adathordozók, memóriakártyák tartalmáért) semminemű felelősséget nem vállalunk. Ezért kérjük, minden esetben mentse le fontos, vagy pótolhatatlan adatait mielőtt készülékét javításra leadja, mivel az a szervizeljárás során megsérülhet vagy elveszthet.

5. Az átvétel során nem látható, nem tapasztalható, illetve nem jelzett hibák rögzítése nem zárja ki azok átvételkori meglétét, mechanikai sérülést szenvedett eszközök még abban az esetben is, ha külső sérülés nem látható rajtuk és az eszköz működőképes a belső integrált áramkörök sérülése következtében működésképtelenné válhatnak. Ilyen esetekben a Szolgáltató a felelősséget nem vállalja.

6. A szolgáltatás elkészüléséről (javítási árajánlat, vagy a javítás elkészülte) az átvétel során rögzített elérhetőségeken (telefon, email) értesítjük a Megrendelőnket. Az első értesítést követő 30 napig a Munkalapon szereplő tételeket díjmentesen tároljuk Ezt követően tételenként napi 100 Ft. nettó tárolási költséget számlázunk ki. 60 nap elteltével a tételeket értékesíthetjük, mely után a munkadíjat, a tárolási költséget valamint 10% kezelési költséget vonunk le. Amennyiben a Megrendelő nem elérhető, a harmadik sikertelen értesítési kísérlet időpontjától számítandóak a fenti határidők.

7. A készülék minden esetben (bevizsgálás és egyéb javítás esetén is) legkorábban a Szolgáltató által megjelölt időpontban vehető át.

8. Készüléket csak a Munkalap ellenében áll módunkban kiadni. A Munkalap elvesztése, megsemmisülése, vagy olvashatatlanná válása esetén csak akkor áll módunkban visszaadni, ha az átvevő személyi igazolványával igazolt módom megegyezik a Munkalapon szereplő Megrendelővel. Amennyiben ez nem bizonyítható vagy az átvevő megtagadja az azonosítást, a készüléket csak annak a személynek áll módunkban kiadni, aki tulajdonjogát igazolni tudja. (Pl.: nyugtával, számlával; cég esetén a vásárlást igazoló nyugta vagy számlán felül a cég képviseleti jogának igazolásával; nem első tulajdonos estén az adásvételi szerződések megszakítatlan láncolatával. ( A telefonomért jöttem, benne vagyok a gépben, mondom a nevem stb. igazolás sajnos nem elégséges).

9. Ha a Megrendelőnek nincs módja személyesen átvenni a készüléket, megbízottjának szabályos Meghatalmazással kell rendelkeznie. ( Az előre telefonon egyeztetett: majd a “Jani” megy érte sajnos nem elégséges.)

10. A készülék visszaadásának további feltétele a munkadíj kiegyenlítése. Amennyiben a javításra bármilyen okból nem kerül sor, a mindenkori szerviz díjszabásban meghatározott bevizsgálási díjat kell megfizetni. Ennek kiegyenlítéséig a Ptk. 397. § (2) bekezdése alapján a birtokunkba került készüléken fennálló törvényes zálogjogunk alapján, a Munkalapon szereplő tételeket nem áll módunkban visszaszolgáltatni.

11. A javítás során kicserélt hibás alkatrészeket csak abban az esetben szolgáltatjuk vissza, amennyiben a Megrendelő azt előzetesen (legkésőbb a készülék átadásakor) kéri és a Munkalapon ez a fenntartás szerepel. Ellenkező esetben ezeknek a veszélyes hulladék szerinti megsemmisítéséről gondoskodunk.

12. Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett és/vagy következménykárok vonatkozásában, továbbá az elmaradt hasznokért, illetve a használatkiesésből eredő esetleges károkért is.

13. Megrendelő a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogásait a helyszínen a szervizvezetőnél, illetve a szolgáltatónál kifüggesztett felügyeleti szerveknél teheti meg.

14. Megrendelő hozzájárul a Munkalapon feltüntetett személyes adatai kezeléséhez. A 8. pontban meghatározott eljárás esetében fentieken kívül személyi igazolványszáma (külföldi állampolgár esetén útlevélszáma), lakcímkártyája vonatkozásában is hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

15. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem a Szolgáltató által beszerzett beszerelt alkatrészekre, valamint a szolgáltató által beszerzett, de azt más szolgáltató esetleg megrendelő általi beépítésre szavatosságot nem vállal.

16. Szolgáltató által kiadott Munkalap a Kormányrendelet hatálya alá tartozó esetekben jótállási jegynek is minősül, mely jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik. A jótállási igény a “Munkalappal” érvényesíthető.

17. A jótállási jegy átadása és kitöltése önmagában nem eredményezi a 249/2004. (VII.27.) Kormányrendelet szerinti, illetőleg bármilyen egyéb önkéntes jótállás vállalását, amennyiben a Megrendelő a Ptk. Szerint nem minősül fogyasztónak, illetve amennyiben a szervizmunkát a szerviz szavatosság, vagy jótállás keretében végezte.

18. A jelen általános szerződési feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vállalkozási Szerződésére vonatkozó szakaszai (XXXV. Fejezet 389. §- 401. §) az irányadóak. Felek jogvita esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.